Jong KWB Appels

Cultuur en Sport

We willen vooral beweging maken in Appels en omstreken, de mensen buiten krijgen en hen hen laten deelnemen aan ons gevarieerd activiteitenaanbod.  Daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.


Meer info; wwwjongkwbappels.be