Dendermonde Rugby Club

Rugby

DRC is een sportvereniging met als doel de jongeren centraal te stellen in hun uitbouw tot volwaardige rugbyspelers. Wij trachten de jeugd een optimale begeleiding te geven op zowel sportief, sociaal als moreel vlak. Wij streven er tevens naar om te kunnen werken in een open en positieve sfeer met nadruk op het clubgebeuren. Samen winnen, samen verliezen, samen genieten en samen aangename dingen doen zijn belangrijke sleutelwoorden. Rugby is een sport zonder onderscheid. We houden ons lidgeld bewust laag omdat we aan iedereen de mogelijkheid willen geven deze leuke sport te beoefenen.

Secretaris

Gert Van den Steen

secretaris@dendermonderugbyclub.be

Ledenbeheer

Kurt Hofman

kurt@dendermonderugbyclub.be